درباره ما
شماره مجوز هيئت نظارت بر مطبوعات: 94/75683

مدير مسوول: دکتر حسين گندم كار

زمينه: اجتماعی ، اقتصادي

زبان : فارسي

بروجرد خ بهار مجتمع الماس واحد 2

تهران خ کاشانی بعد از ستاری پ15 واحد1

شماره تماس : 44001267

تلفن همراه:09197850354