کد خبر : ۸۰۲۴۸
به روز شده در : ۰۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۲

لیست قیمت انواع گوشی موبایل در بازار

Samsung – سامسونگ
مدل گوشیقیمت ( تومان )
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1۲,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A03 Core 32/2۲,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A03s 64/4۴,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A03s 32/3۳,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A04s 64/4۴,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A04s 32/2۳,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M11 64/4۴,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M11 32/3۴,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy F12 64/4۴,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy F12 128/4۵,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy F12 64/4۴,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M12 128/6۵,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M12 128/4۵,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 128/4۵,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 32/3
Samsung Galaxy A12 128/6۵,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 Nacho 128/4۵,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 Nacho 64/4۴,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 Nacho 128/6
Samsung Galaxy M13 64/4۴,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A13 64/4۴,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A13 128/4۵,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A20 32/3
Samsung Galaxy M12 64/4۴,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 64/4
Samsung Galaxy F13 64/4۴,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A20s 32/3
Samsung Galaxy A22 128/6۶,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 128/4۵,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 64/4۵,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 5G 128/4۶,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 5G 64/4۵,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 5G 128/8۷,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M22 128/4۵,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy F22 64/4۴,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M22 128/6۶,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A23 128/6۶,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M23 5G 128/6۶,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A23 128/4۵,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A32 5G 128/6۷,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A32 5G 128/8۸,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A32 128/6۶,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A32 128/8۷,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M32 64/4۴,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M32 128/6۶,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M33 128/8۸,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M33 5G 128/8۷,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M33 5G 128/6۶,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A33 5G 128/8۹,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M32 128/8۷,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A42 5G 128/6۸,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy F42 5G 128/8۷,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy F42 5G 128/6۶,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A52s 5G 128/8۱۲,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M51 128/8
Samsung Galaxy A52 128/6
Samsung Galaxy A52s 5G 256/8۱۳,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A52 5G 256/8
Samsung Galaxy A52 128/8۱۰,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A52 128/4
Samsung Galaxy A52 256/8۱۱,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A53 5G 256/8۱۱,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A53 5G 128/8۱۰,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M52 5G 128/8۹,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M62 256/8۱۱,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M62 128/8
Samsung Galaxy A71 128/8۹,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A71 5G
Samsung Galaxy A72 256/8۱۳,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A72 128/8۱۲,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A73 5G 256/8۱۴,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A73 5G 128/8۱۲,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 10 256/8
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512/12۵۴,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note10 Lite 128/8
Samsung Galaxy Note10 256
Samsung Galaxy Note10 Plus 256/12
Samsung Galaxy Note20 5G 256/8
Samsung Galaxy Note20 256/8
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/12
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/8۴۱,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256/12۳۵,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S20 FE 5G 256/8۱۶,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128/12
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8۱۴,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S20 FE 256/8
Samsung Galaxy S20 Plus
Samsung Galaxy S20 + 5G 512/12
Samsung Galaxy S20 + 5G 128/12
Samsung Galaxy S21 FE 5G 256/8۱۸,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128/8۱۷,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256/12۴۰,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 256/8۳۲,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128/8۳۰,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512/16
Samsung Galaxy S21 5G 256/8۲۵,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 5G 128/8
Samsung Galaxy S22 Ultra 512/12۵۱,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S22+ 5G 256/8۴۱,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S22 5G 256/8۳۵,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S22 5G 128/8۳۳,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512/12۵۱,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S22 Ultra 256/12۴۲,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Flip . 256
Samsung Galaxy S22+ 5G 128/8۳۲,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Fold2 4G 256/12
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256/12۴۲,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Fold2 5G 256/12
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256/12۵۳,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Fold4 512/12۶۷,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Fold4 256/12۶۴,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256/8۳۷,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128/8۳۵,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Flip4 256/8۴۳,۲۰۰,۰۰۰
Apple – اپل
مدل گوشیقیمت ( تومان )
Apple iPhone SE 2022 . 64۲۵,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone SE 2022 . 128
Apple iPhone SE 2020 . 256
Apple iPhone 12 . 64
Apple iPhone 12 . 128
Apple iPhone 12 . 256
Apple iPhone 12 . 512
Apple iPhone 12 Mini
Apple iPhone 12 Pro . 128
Apple iPhone 12 Pro . 256
Apple iPhone 12 Pro . 512
Apple iPhone 12 Pro Max . 128
Apple iPhone 12 Pro Max . 256۵۰,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 Pro Max . 512۵۲,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 mini 128
Apple iPhone 13 mini 256
Apple iPhone 13 mini 512
Apple iPhone 13 . 128۳۶,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 . 256۴۵,۲۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 . 512
Apple iPhone 13 Pro . 128۶۶,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro . 256۷۰,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro . 512۷۶,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro 1000۷۷,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 128۶۸,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 256۷۸,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 512۸۱,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 1000۸۶,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 14. 128
Apple iPhone 14. 256۵۲,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 14 Plus 256۵۵,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 14 Pro.256۷۲,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 14 Pro.512۸۵,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 14 Pro 1000
Apple iPhone 14 Pro Max .256۷۶,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 14 Pro Max .512۸۶,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 14 Pro Max .1000۸۸,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi – شیائومی
مدل گوشیقیمت ( تومان )
Xiaomi Redmi A1 plus 32/2۲,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco F2 Pro -128/6
Xiaomi POCO M2 64/4
Xiaomi Poco F2 Pro 256/8
Xiaomi Poco F3 256/8۱۱,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco F3 128/6۱۰,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X3 128/6
Xiaomi REDMI 10A 128/4۴,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X3 64/6
Xiaomi POCO C3 32/3
Xiaomi POCO C3 64/4۳,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO M3 PRO 5G 64/4۵,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO M3 PRO 5G 128/6
Xiaomi Poco X3 GT 128/8۹,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X3 GT 256/8
Xiaomi POCO M3 64/4
Xiaomi POCO M3 128/4
Xiaomi POCO M3 128/6
Xiaomi POCO F3 5G 256/8۱۱,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO X3 PRO 128/6
Xiaomi POCO F3 5G 128/6۹,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO X3 NFC 64/6
Xiaomi POCO X3 PRO 256/8
Xiaomi Poco F4 256/8۱۱,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco F4 GT 256/12۱۶,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M4 Pro 256/8۸,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M4 Pro 128/6۶,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 128/6۷,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 64/4۵,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M5 64/4۴,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M5 128/6۵,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 256/8۶,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M5s 128/6۶,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 128/6۹,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256/8۱۰,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco C31 64/4۳,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco C31 32/3۲,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 7A 32
Xiaomi Redmi Note 8 128
Xiaomi Redmi Note 8 64
Xiaomi Redmi 8A 64۳,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 32۳,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 64/4
Xiaomi Redmi 9 128
Xiaomi Redmi 9 NFC 128/4
Xiaomi Redmi 9C 32
Xiaomi Redmi 9C 128/4۴,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9C 64۳,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9A 32۲,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9A 128/4
Xiaomi Redmi 9A 64/4۳,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9i 64/4
Xiaomi Redmi 9i sport 64/4۳,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9C NFC 32/2
Xiaomi Redmi Note 11SE 128/8۵,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 256/8۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 128/8۹,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11S 128/8۶,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11S 64/4۵,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 128/6۷,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/8۸,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/6۷,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/8۹,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/6۶,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9A Sport 32/3
Xiaomi Redmi 9A Sport 32/2
Xiaomi Redmi 10A 64/3۳,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 128/6
Xiaomi Redmi 10C 64/4۴,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10C 128/4۵,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10A 32/3۳,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi K40 256/12۱۳,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 Activ 128/6۴,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 Activ 64/4۳,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9T 128/4۴,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10X 128/6۴,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10 Power 128/8۵,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10 Prime 128/6۵,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi K30S 256/8
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/12۱۳,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/8۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9T 64/4۴,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4۵,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64/4۵,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9T 128/6۵,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10S NFC 128/8
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/8۱۳,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/12۱۶,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10 64/4۴,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi Note 10 Lite 128/8
Xiaomi Redmi Note 10 128/4
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/6۶,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/8
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/4۵,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10 128/4۴,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128/6
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128/8
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/6۵,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9 64/3۴,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9 128/4۴,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 5G 64/4
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/8۶,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9S 128۶,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9S 64
Xiaomi Redmi Note 10S 128/8۶,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10S 128/6
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/6۷,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/8۷,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 256/8۸,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10 128/6۵,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi A3 128/4۵,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10T 5G 128/6
Xiaomi Mi 11T 128/8
Xiaomi Mi 10T 5G 128/8
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256/8
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8۱۴,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6۶,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 256
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 64/4
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128/6۶,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256/8۷,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10 5G 256
Xiaomi 11 lite 5G NE 256/8۱۰,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 256/8
Xiaomi 11 lite 5G NE 128/8۸,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 Ultra 512/12۳۱,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 Ultra 256/12۲۸,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 Lite 128/6
Xiaomi Mi 11 Lite 128/8
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128/8۸,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 Lite NFC 128/8
Xiaomi Mi 11i 5G 256/8۱۳,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11X Pro 128/8
Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8
Xiaomi Black Shark 3 5G 256
Xiaomi Black Shark 4 128/12
Xiaomi Black Shark 4 256/12۱۹,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Black Shark 4 128/8
Xiaomi Black Shark 5 256/12۲۰,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Black Shark 5 Pro 256/12۲۹,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 64/4
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/4
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/6۶,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi 12 256/12۱۸,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi 12 256/8۱۷,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi 12X 256/8۱۶,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi 12X 128/8۱۴,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi 12 pro 256/12۲۸,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi 12T 256/8۱۴,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi 12 Lite 256/8۱۲,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi K50 Gaming 256/12۱۴,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco C40 64/4۳,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi K40S 256/12۱۲,۸۰۰,۰۰۰
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: