این دو متغیر شامل ریسک‌‌‌ غیراقتصادی مرتبط با اوضاع منطقه –تنش‌‌‌های سیاسی حوزه بین‌الملل همچون جنگ- و همچنین نوسانات نرخ دلار بود.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت کنونی فایل‌‌‌های فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران و بیش از ۱۰۰محله شهر حاکی است، در حال حاضر میانگین قیمت پیشنهادی فروشنده‌‌‌ها برای واحدهای مسکونی با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و عمربنای ۸ سال، رقمی معادل ۸۶ میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان در هر مترمربع است.

در اولین هفته‌‌‌کاری بازار مسکن ۱۴۰۳، در همین ستون، گزارشی از وضعیت فایل‌‌‌های فروش آپارتمان در محله‌‌‌های منتخب ۲۲ منطقه تهران به چاپ رسید که در آن زمان، میانگین قیمت پیشنهادی در فایل‌‌‌های آپارتمانی، ۸۴ میلیون تومان در مترمربع برآورده شده بود.

به این ترتیب تورم در فایل‌‌‌های فروش آپارتمان طی این مدت حدود ۳‌درصد است.

با این حال، برحسب حجم عرضه و مقایسه آن با حجم تقاضای خرید در بازار فروردین، «قیمت قطعی در معاملات انجام شده»، احتمال خیلی زیاد با «قیمت پیشنهادی» تفاوت داشته است و حتی تورم مسکن نیز نرخ دیگری می‌تواند باشد.

هنوز بانک مرکزی گزارش معاملات مسکن فروردین که «قیمت قطعی» از آن استخراج می‌شود را منتشر نکرده است.

Untitled-1 copy